Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Pavarësisht pozicionit

Imam Husejn bin Mesud el-Bagavij (v. 516)

Burimi: Sherh-us-Sunneh (9/106)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmusliamne.com

Dijetarët janë unanim se është e lejueshme që burri të ketë marrëdhënie seksuale me gruan e tij në pozitën nga prapa përderisa e bënë këtë në vaginën e saj, pavarësisht pozicionit. Ajeti u shpall posaçërisht për këtë gjë:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

”Gratë tuaja janë vendmbjellja juaj, andaj afrohuni vendmbjelljes tuaj siç dëshironi ju.” El-Bakara, 2:223

Ibn Abbasi ka thënë:

D.m.th. ”Kryej marrëdhënie me të në pozitën nga përpara ose nga mbrapa, vetëm që të jetë në vendin e duhur.”

Ikrimeh ka thënë:

”Bëhet fjalë për vaginën.”

Diçka të ngjashme, tha el-Hasan el-Basriu.

Sa’id bin el-Musejib tha për të njëjtin ajet:

”Nëse dëshiron ejakulon jashtë organit, ose nëse dëshiron ejakulon brenda”

Lidhur me fjalët e Allahut (azze ue xhel):

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

Gratë tuaja janë vendmbjellja juaj…”

do të thotë që gratë janë si arat për mbjellje; vendi i mbjelljes në to është vagina.

Shpërndaje: