“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Periudha minimale e lehonisë

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

Burimi: “Lika’ati ma’a esh-Shejkhajn”

Pyetur nga Abdullah et-Tejjar (1/72)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: “A ka periudhë minimale për kohëzgjatjen e nifasit?”

Përgjigje: “Mendimi më i saktë është se nuk ka periudhë minimale për nifasin, por ajo mund të jetë sado e shkurtë. Ndërsa, periudha maksimale e nifasit është katërdhjetë ditë. Disa dijetarë kanë përmendur se ka konsensus mes dijetarëve në lidhje me këtë.”

Shpërndaje: