Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Personi i paralizuar nuk mund ta vesh ihramin

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)
Meusu’at ul-Ahkam uel-Fataua esh-Sharijjah, fq. 682
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Një njeri dëshiron të bëjë umren në Ramazan por ai nuk mund ta vesh ihramin sepse është i paralizuar apo i gjymtë. Ai i lejohet atij që në vend të ihramit të vesh rroba të tjera dhe a duhet të paguaj dëmshpërblim për këtë?

Përgjigje: Po, nëse një person nuk mund ta vesh ihramin, në vend të kësaj ai vesh rroba të tjera të përshtatshme që janë të lejuara për tu veshur. Dijetarët thonë se ai ose duhet të therë një dele dhe ta shpërndajë atë në mesin e të varfërve ose të ushqej gjashtë të varfër, çdo të varfëri duhet t’i jep rreth një kilogram ushqim ose duhet të agjërojë tre ditë. Dijetarët kanë ardhur në këtë përfundim kur ata bënë analogji me personin i cili obligohet të rruaj flokët e tij, e cila përmendet në ajet:

”Dhe mos i rruani kokat tuaja, derisa të arrijë kurbani në vend! Cilido prej jush që është i sëmurë ose që ka ndonjë plagë në kokë (dhe si i tillë, nuk mund ta rruajë kokën), le ta zëvendësojë me agjërim, lëmoshë ose kurban.El-Bekare: 2:196

Profeti ﷺ ka treguar se agjërimi duhet të jetë tre ditë, bamirësia duhet të jetë të ushqyerit e gjashtë personave të varfër me rreth një kilogram ushqim dhe se therja është therja e një deleje.

Shpërndaje: