Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Prandaj Ibn Khuzejmeh quhej imam i imamëve

Imam Abdul-Aziz bin Abdil-lah bin Baz (v. 1420)

Burimi: et-Ta’likat alal-Fatua el-Hamauijjeh el-Kubra, fq. 95

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Si qëndron puna që Ibn Khuzejmeh quhet “imami i imamëve”?

Përgjigje: Kjo do të thotë në kohën e tij. Ky është ndoshta shpjegimi më i mirë. Ai ishte imami i kohës së tij, sepse ai ishte fort në besim dhe refuzoi pasuesit e bidateve. Allahu e mëshiroftë atë. Ai vdiq në të njëjtin vit si Ibn Xherir et-Tabari (rahimehulleh), në vitin 310 hixhri. Ata jetonin në të njëjtën kohë.

Shpërndaje: