Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Profetët e përmendur në Kuran

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)

Burimi: Tafsir el-Kur’an el-Adhim (1/767)

Mu’assasah er-Risalah, 1422/2001

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Profetët e përmendur ne Kuran paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ta janë:

1 – Ademi.

2 – Idrisi.

3 – Nuhu.

4 – Hudi.

5 – Salihu.

6 – Ibrahimi.

7 – Luti.

8 – Ismaili.

9 – Is´haku.

10 – Jakubi.

11 – Jusufi.

12 – Ejubi.

13 – Shuajbi.

14 – Musa.

15 – Haruni.

16 – Junusi.

17 – Davudi.

18 – Sulejmani.

19 – Iljasi.

20 – Eljasai.

21 – Zekerija.

22 – Jahja.

23 – Isa.

24 – Dhul-Kifli (sipas shumë prej komentuesve të Kuranit).

25 – Muhammedi (salAllahu alajhi ue selem), zotëria i tyre.

Shpërndaje: