“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Qabja nga ditët e Kurejshëve deri më sot

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: Sherh Sahih el-Bukhari (1/338-339)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Imam Bukhari ka thënë:

126 – UbejduLlah bin Musa, nga Isra’il, nga Ebu Is’haku, el-Esued, i cili tha: Ibn-uz-Zubejr më tha:

”Aishah shpesh më tregonte sekrete. Çka të ka treguar ajo ty në lidhje me Qaben?” Unë i thashë: ”Ajo më tha: ”Profeti ﷺ ka thënë:

”O Aisheh! Sikurse populli yt të mos kishin qenë të rinj në fe, unë do ta kisha rrënuar Qaben dhe do t’i kisha ndërtuar dy porta në të; një për hyrje dhe një për dalje.”

Këtë e bëri Ibn-uz-Zubejri.”

Ky formulim është i shkurtuar. I dërguari ﷺ i tregoi Aishes se ai do ta kishte ndërtuar Qaben në themelet e Ibrahimit (alejhi-selam) po të mos kishin qenë populli i saj të rinj në fe sepse Qabja nuk është në themelet e Ibrahimit (alejhi-selam). Kjo është sepse kur Kurejshitët dëshiruan ta rinovojnë Qaben, mjetet e tyre u haruxhuan dhe ata nuk munden të përfundojnë rinovimin. Prandaj ata u detyruan që të përjashtojnë ndonjë nga muret e saj. Fakti që ana e saj jugore përbëhej nga guri i zi dhe nga këndi i Jemenit, ata padyshim përjashtuan anën veriore. Megjithatë kalifët nuk e prekën atë pas pushtimit të Mekës dhe përhapjes së Islamit. Kjo është ndoshta për shkak se ata ishin të zënë me xhihad dhe çështje më të rëndësishme, dhe Allahu e di më së miri.

Pasi që Ibn-uz-Zubejri e kishte marrë pushtetin në Mekë dhe e dëgjoi këtë hadith, ai rrënoi Qaben që egzistonte në kohën e të dërguarit ﷺ dhe e ri-ndërtoi atë në themelet e Ibrahimit dhe kërkoi që njerëzit ta dëshmojnë këtë. Ai e ndërtoi atë në themelet e Ibrahimit (alejhi-selam), vendosi aty ashtu sikurse dëshiroi i dërguari ﷺ, dy dyer – një hyrje dhe një dalje – dhe përfshiu pjesën më të madhe të Hixhrit.

Kur Ibn-uz-Zubejri humbi pushtetin në Mekë dhe e mori atë, Abdul-Meliku e urdhëroi atë që ta rindërtoj Qaben ashtu sikurse kishte qenë. Ai e bëri këtë dhe rrënoi ndërtimin e Ibn-uz-Zubejrit. Kur Abdul-Maliku morri vesh në lidhje me hadithin ai tha:

”Sikurse ta kisha ditur atë.”

Do të thotë para se të rrënohej Qabja. Kjo i përket urtësisë së Allahut se ajo mbeti ashtu si ishte.

Është thënë se er-Rashidi dëshiroi ta rindërtojë Qaben sipas ndërtimit të Ibn-uz-Zubejrit por se imam Maliku e ndaloi atë dhe tha:

”Mos e bëni shtëpinë e Allahut lodër të mbretërve.”

Kjo do të thotë se sa herë që të vie në pushtet një mbret i ri ai e rindërton Qaben në një mënyrë. Prandaj ata e lanë Qaben. Kjo është mëshirë nga Allahu. Unë mund ta imagjinoj se në qoftë se Qabja do të ishte sikurse dëshironte i dërguari ﷺ dhe do t’i kishte dy dyer dhe çati kështu që njerëzit e sotëm kishin vdekur në brendësi të saj. Njerëzit sot janë të padrejtë dhe nuk kujdesen për të tjerët. Po t’i kishte Qabja dy dyer njerëzit do të shkaktonin vdekjen e njëri-tjetrit. Nëse ata janë duke e bërë këtë tani, çka mendon ti se do të kishte ndodhur nëse Qabja kishte qenë ndryshe?

Shpërndaje: