“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Rafidat nuk duhet t’i atribuohen baballarëve

Shejkh Mahmud Shukri el-Alusi (v. 1432)

Burimi: “Sabbul-‘Edhab ‘ala man sabbel-As’hab”, fq. 239

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Është shumë e çuditshme se si Rafidiu (Shiiti) i atribuohet babait (nëna e të cilit është e martuar me të). Ai që hulumton rreth kurorëzimit të përkohshëm tek Rafidat në ditët e sotme, nuk ka nevojë për asnjë dëshmi shtesë për të gjykuar se ata janë fëmijë të zinasë. Gruaja Rafidije mund të bëjë zina me njëzet burra në ditë dhe të thotë se ajo po praktikon “kurorëzimin e përkohshëm”. Ata kanë disa tregje për të realizuar këtë lloj kurorëzimi. Aty qëndrojnë gratë ndërsa kodoshi ia sjellë burrat grave dhe gratë burrave. Ata bëjnë zgjedhjet e tyre dhe caktojnë çmimin për zina. Pas kësaj, ata dalin me gratë për dore dhe ecin me to drejt mallkimit dhe zemërimit të Allahut. Pasi ato të kenë kryer marrëdhënien intime (këtë lloj të zinasë) me këta burra të huaj, ato qëndrojnë duke pritur burra të tjerë e kështu me radhë! Për këtë unë jam informuar edhe nga njerëz të besueshëm të cilët kanë udhëtuar në vendin e tyre!

Shpërndaje: