Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Rexhebi muaji i Allahut, Sha’bani muaji im

 Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva

Burimi: Fetvaja nr: 15667

Kryetar: Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

Anëtar: Abdullah el-Gudejjan 

Anëtar: Bekr Ebu Zejd

Anëtar: Abdul-Aziz Al esh-Shejkh

Anëtar: Salih el-Feuzan

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetja: Cili është mendimi i dijetarëve të hadithit në lidhje me hadithin në vijim:

“Muaji Rexheb është Muaji i Allahut, muaji Sha’ban është muaji im, dhe muaji Ramadan është muaji i ummetit tim”?

Përgjigja: Së pari, hadithi: “Muaji Rexheb është muaji i Allahut, muaji Sha’ban muaji im, dhe muaji Ramadan është muaji i ummetit tim”

Është hadith meudu (hadith i shpikur). Senedi i këtij hadithi (zinxhiri i transmetimit) përfshin Ebu Bekr ibn el-Hasen el-Nekkash i cili akuzohet për shpikje të haditheve, dhe el-Kise’j që është i panjohur dhe emri tij është përmendur në “el-Le’ali fi el-Meudu’at” (libër që ka të bëj me hadithet e shpikura).

Allahu na dhëntë sukses. Paqja dhe bekimet qofshin mbi profetin tonë  Muhammed, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij.

Shpërndaje: