“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Rregullat në lidhje me rrahjen e gruas nga bashkëshorti

Shejkh Ibrahim bin Muhammed bin Davjan (v. 1353)

Burimi: Manarus-Sabil (2/224-225)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

El-Kirmi ka thënë: “Nëse gruaja është e pabindur ndaj burrit të saj, ai e këshillon atë.”

Sqarim: “Kjo do të thotë se burri duhet ta këshillojë gruan e tij që të ketë frikë Allahun (azze ue xhel) dhe ia kujton asaj obligimet dhe bindjen, që duhet t’i plotësojë ndaj tij. Gjithashtu, ia rikujton asaj se çfarë e pret atë në rast se vazhdon kështu, duke filluar nga mëkati para Allahut e pastaj edhe ndërprerja e furnizimit dhe moskujdesi për veshmbathje. Pas kësaj, i lejohet burrit që ta bojkotojë dhe ta rrahë atë lehtësisht, duke u mbështetur në fjalën e Allahut (te ala):

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

“Sa për ato gra për të cilat ju shihni sjellje të dobët, në fillim i qortoni, (pastaj) mos pranoni të flini me to, (dhe më në fund) i rrihni ato (lehtë), e nëse ato kthehen përsëri te bindja, atëherë atëherë mos u sillni keq ndaj tyre.” 4:34

El-Kirmi ka thënë: “Nëse ajo vazhdon, ai nuk fle me të për një kohë aq sa ai dëshiron …”

Sqarim: “Kjo do të thotë për aq kohë sa ajo është e pabindur. Ibn Abbasi ka thënë: Ai nuk duhet të fle me të në krevat.” Dhe thotë: Profeti i bojkotoi gratë e tij dhe nuk shkoi tek to për një muaj të tërë.” Bukhari nr 5202 dhe Muslimi 2/764.

El-Kirmi ka thënë: “… dhe mos fol me të, më së shumti deri në tri ditë.”

Sqarim: “Kjo bazohet në hadithin që e transmeton Ebu Hurejra:

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام

“Nuk është e lejueshme për myslimanin që ta bojkotojë vëllanë e tij më gjatë se tri ditë.” Bukhari nr 6077 dhe Muslimi 4/1984.

El-Kirmi ka thënë: “Nëse ajo vazhdon me sjellje të njëjta, ai e rrah atë, por jo dhunshëm.”

Sqarim: “Kjo është e bazuar në fjalët e profetit të transmetuara nga ‘Amr bin el-Ahues:

فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع و اضربوهن ضرباً غير مبرح

“… Nëse ato vazhdojnë ta bëjnë këtë (të sillen keq), atëherë bojkotoni ato në shtrat e edhe i rrihni, por mos u shkaktoni dhembje.” (Ibn Maxheh dhe Tirmidhiu i cili tha se ky hadith është autentik).

Tha’lab ka thënë:

“Goditja të mos shkaktojë dhembje, do të thotë të mos jetë e fortë.”

Në një hadith thuhet:

“Mos e fshikullo gruan tënde sikurse fshikullon dikush robin e tij, e pastaj në fund të ditës të kesh marrëdhënie me të.” Bukhariu nr 5204 dhe Muslimi 4/1291.

El-Kirmi ka thënë: 

Ai nuk duhet ta godasë atë më shumë se dhjetë herë.”

Sqarim: “Kjo bazohet në hadithin:

لا يجلد أحدكم فوق عشرة أوساط إلا في حد من حدود الله تعالى

“Mos fshikullo me më shumë se dhjetë të rëna, përveç nëse është ndonjë ndëshkim i caktuar nga ligji i Allahut te ala.” Bukhari dhe Muslimi.

Ai duhet t’i shmanget goditjes në fytyrë, pjesëve të trupit të bukura apo të ndjeshme, sepse qëllimi është edukimi e jo dëmtimi sepse profeti ka thënë:

“Mos e godit në fytyrë, mos e shëmto (mos i lë shenjë) dhe bojkotoje atë vetëm përbrenda shtëpisë.” (Ahmedi dhe Ebu Daudi).

Imam Ahmedi në lidhje me burrin i cili e rrah gruan e tij, thotë:

“Nuk i përket askujt e as babait të saj, që ta pyesë atë se pse po e rrah.” Ebu Daudi.

El-Kirmi ka thënë: Megjithatë, ajo që e pengon burrin nga këto veprime, është nëse ai nuk është i kujdesshëm ndaj obligimeve që ka ndaj saj.”

Sqarim: “Nënkupton derisa ai t’i plotësojë obligimet ndaj saj, ngase ai është i padrejtë nëse kërkon të drejtat e tij nga ajo, ndërsa vet i refuzon të drejtat e saj.”

Shpërndaje: