“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Rruga e gruas për në Xhenet

Imam Hafidh Muhamed Abdurr-Rra’uf el-Munaui

Burimi: Fejdh-ul-Kadir (1/502)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

Nëse një grua fal pesë namazet farze, agjëron muajin e Ramazanit, e ruan nderin dhe i bindet burrit të saj, ajo ka hyrë në xhenet.” 1

Nëse një grua falë pesë namazet … – Do të thotë pesë namazet ditore, namazet e detyrueshme.

… agjëron muajin e Ramazanit … – Do të thotë Ramazanin nëse ajo nuk e ka periudhën e saj mujore.

ruan nderin … – Do të thotë ta ruaj nga marrëdhëniet e ndaluara seksuale.

dhe i bindet burrit të saj … – Do të thotë në atë që nuk është mëkat.

ka hyrë në Xhenet.””-. Do të thotë në qoftë se ajo iu shmanget mëkateve tjera të mëdha, pendohet sinqerisht apo e falë atë Allahu.

Kjo do të thotë, se ajo hyn në parajsë me të parët që hyjë në të.Për më tepër të gjithë muslimanët do të hyjnë në parajsë madje edhe në qoftë se ata së pari ndërshkohen me xhehenem. Nëse dëshiron ta dish pse ajo është e kufizuar tek namazi dhe agjërimi dhe tek asnjë nga shtyllat e tjera islame, kjo është sepse gratë kanë tendencë për të lënë pas dore namazin dhe agjerimin dhe janë të pa bindura ndaj burrave. Pos kësaj është zakon që gruaja të mos ketë të holla për të dhënë lëmoshën e detyrueshme dhe për haxhin. Në këtë mënyrë ai përmendi gjykimin në lidhje me atë që ndodhë më së shumti dhe i nxiti ato që gjithmonë të kujdesen dhe t’i ruajn ato.


1.Transmetohet nga el-Bazzar nga Enesi, Ahmedi nga ‘Abdur-Rahman-ez Zuhri, dhe et-Tabarânî nga’ Abdur-Rahman bin Hasanah.  Ky është i sakët sipas es-Sujutit.

Shpërndaje: