Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Rruga e gruas për në xhenet

Imam Hafidh Muhamed Abdurr-Rrauf el-Munaui
Fejdh-ul-Kadir (1/502)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

I dërguari i Allahut ka thënë:

Nëse gruaja fal pesë namazet e saj, agjëron Ramazanin, ruan nderin e saj dhe i bindet burrit të saj, ajo ka hyrë në xhenet.” 

Transmeton Bezzari, Ahmedi dhe Tabarani, hadithi është i sakët sipas Sujutit.

Nëse gruaja fal pesë namazet… “. 

Do të thotë pesë namazet ditore, namazet e detyrueshme.

“…agjëron muajin e Ramazanit… “. 

Do të thotë Ramazanin, dhe ajo agjëron nëse nuk e ka ciklin e saj menstrual.

” … ruan nderin e saj…”

Do të thotë të ruhet nga bërja zina.

” …dhe i bindet burrit të saj…

Do të thotë në atë që nuk është mëkat.

“…ajo ka hyrë në xhenet.

Do të thotë në qoftë se ajo iu shmanget mëkateve tjera të mëdha, pendohet sinqerisht apo Allahu e falë atë.

Kjo do të thotë se ajo hyn në parajsë me të parët që hyjë në të.Për më tepër të gjithë muslimanët do të hyjnë në xhenet madje edhe nëse ata së pari ndëshkohen në xhehenem. Nëse dëshiron ta dish pse ajo është e kufizuar tek namazi dhe agjërimi dhe tek asnjë nga shtyllat e tjera islame, kjo është sepse gratë kanë tendencë për të lënë pas dore namazin dhe agjërimin dhe janë të pa bindura ndaj burrave. Përveç  kësaj zakonisht gruaja nuk ka të holla për të qenë e obliguar që të paguaj zekatin dhe që të bëjë haxhin. Prandaj profeti përmendi gjykimin në lidhje me atë që ndodh më së shumti dhe i nxiti ato që gjithmonë të kujdesen dhe të mos i neglizhojnë ato.

Shpërndaje: