“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Sa rekate nafile duhet falur pas namazit të xhumasë?

Imam Ebu Daud Sulejman bin el-Esh’ath es-Sixhistani (v. 275)

Burimi: Meseil-ul-Imam Ahmed, fq. 82-86

Përktheu: Valdet Gashi

 www.perlatmuslimane.com

417 – E kam dëgjuar Imam Ahmed bin Hanbelin duke thënë:

“Nëse i fal katër rekate pas namazit të xhumasë, ky është veprim i mirë. Nëse i fal dy rekate pas namazit të xhumasë, ky është veprim i mirë. Nëse i fal gjashtë rekate pas namazit të xhumasë, ky është veprim i mirë.

520 – E pyeta Imam Ahmedin se sa rekate lejohet t’i falim para dhe pas namazit të xhumasë.

Imam Ahmed bin Hanbeli tha:

“Sa i përket, pas namazit të xhumasë, ai mund t’i fal edhe dy rekate edhe katër rekate.” (Masa’il-ul-Imam Ahmad bin Hanbel ue Is’hak bin Rahoja (1/223-226))

Shpërndaje: