“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Sejjid Kutub është burimi i Tekfircave

Alameh Mukbil bin Hadi el-Uadi´i (v. 1422)

Burimi: Fadha’ih ue Nasa’ih, fq. 148

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Një person i cili dominhet nga gabimet ne e quajmë bidatçi. Të gjithë bidatçitë në botën islame kanë fjalë të ngjashme. Ata e dinë se çfarë gabime kanë dhe presin që Ehl-us-Sunneti do ti klasifikojnë ata si bidatçi.

Lexoni atë që vëllai Rabi bin Hadi (Allahu e ruajtë!) ka shkruar lidhur me Sejjid Kutbin dhe panteizmin e tij dhe fyerjen e Uthmanit (radijAllahu anhu). Gjithashtu, ka një tendencë për tekfir në librat e Sejjid Kutbit. Shumë Tekfirca argumentojnë me librat e Sejjid Kutbit.

Shpërndaje: