“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Shejtani e ndjek atë kur ajo del jashtë shtëpisë

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Silsilat-ul-Ahadith es-Sahihah (6/1/425)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

2688 – I dërguari i Allahut ka thënë:

“Gruaja është auret. Kur ajo del jashtë shtëpisë, shejtani e ndjek atë me shikimin e tij. Ajo është më afër Allahut kur ajo është në shtëpinë e saj.”

Transmetuar nga et-Tabarani në “el-Ausat” (3036). Zinxhiri i transmetimit është autentik dhe të gjithë transmetuesit e tij janë të besueshëm dhe burrat e Muslimit përveç el-Baghauiut. Ai është i besueshëm sipas ed-Darakutni.

Padyshim që shejtani e ndjek atë me shikimin e tij edhe pse nëse ajo e mbulon fytyrën. Ajo është auret të paktën kur del jashtë. Hadithi, pra, nuk ka të bëjë fare me faktin se fytyra e saj është auret në kuptimin e Fikhut. Sidoqoftë, shumica e dijetarëve nuk mendojnë se fytyra e saj është auret. Është sqaruar në librin tim “Xhilbab-ul-Mar’ah el-Muslimeh”.

Shpërndaje: