Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Shkatërrimi i pasurisë për dëfrim!

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: Lika el-Bab el-Maftuh (15 A), min: 44.05

Përktheu: Valdet Gashi

Pyetje: Disa të rinj shkojnë në tubime të mëdha në shkretëtirë për të garuar me vetura, duke u ngjitur lart kodrave të zallit, e cila është shkatërruese për makinën. A është veprimi i tyre i lejuar dhe a mëkatojnë ata që i shikojnë këto ngjarje?

Përgjigje: Shikimi varet nga veprimi; a është e lejuar apo jo ai veprim? Që të rinjtë të dalin në shkretëtirë në këtë mënyrë mund të shpie në disa dëme. Ata nuk e falin namazin me xhemat në xhami. Ata janë gjithashtu larg nga familjet e tyre. Ndër dëmet është siç përmendët se shkatërrohen pasuritë.

Makinat shkatërrohen kur ato mundohen lart kodrave nga rëra, e kjo shpie në shkatërrimin e pasurisë. Është e ndaluar për të shkatërruar pasurinë për diçka që nuk është as dobi fetare apo dobi materiale. Profeti ka ndaluar që pasuria të humbet.

Kam dëgjuar shumë ankesa në lidhje me këto makina. Ato shkatërrojnë tokën, ato shkatërrojnë vegjetacionin. Është e njohur se një vend i qarkulluar rëndë nga veturat shkatërrohet. Kjo gjithashtu ndikon në bagëtinë.

Kur bëhet e qartë se ky veprim edhe është një humbje kohe, dhe humbje e pasurisë, dhe një shkak i mundshëm i veprimeve të tjera të ndaluara, është gjithashtu e ndaluar edhe për të mbështetur dhe për ta shikuar atë. Ai që shikon e miraton veprimin e ndaluar dhe e mbështet atë. Ai (subhanehu ue te ala) ka thënë:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Ndihmohuni mes vete me të mira dhe në të mbara, e mosni në mëkate e armiqësi.” 5:2

Ajo që gjithashtu dëshmon mendjelehtësinë e atyre që veprojnë kështu, është se ata nuk mund të sillen në mënyrë të tillë para njerëzve të respektuar për shkak të turpit. Profeti ka përmendur një urtësi të vjetër, duke thënë:

Prej fjalëve profetike që kanë arritur njerëzit, është: “Nëse nuk ke turp, vepro ç’të duash.” Bukhari (3484) 

“Turpi është gjithashtu degë e besimit.”

Pyetësi: Disa argumentojnë se edhe njerëzit fetarë marrin pjesë.

Përgjigjja: Ata fetarët ndoshta nuk e dinë. Në qoftë se ata mendojnë do të kuptojnë se veprimet e tyre janë të gabuara. Mund të ndodhë që disa njerëz nuk e kuptojnë se çfarë ata bëjnë, por kur ata mendojnë pak ata e kuptojnë se veprimi është i pavend.

Shpërndaje: