Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Shmangi njerëzit e sëmurë

Imam Jahja bin Sharaf en-Neveviu (v. 677)

Burimi: Sherh Sahih Muslim (14/178)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Profeti ﷺ ka thënë:

“Nuk ka sëmundje ngjitëse, nuk ka besëtytni për shkak të zogjve dhe nuk ka besëtytni për shkak të muajit Safer.” 1

Ai ﷺ gjithashtu tha:

“I sëmuri nuk duhet të përzihet me atë që është i shëndetshëm.”2

Shumica e dijetarëve thonë që është obligim bashkimi i këtyre dy haditheve të sakta dhe mënyra e bashkimit është si më poshtë:

Hadithi:

“Nuk ka sëmundje ngjitëse.

ka për qëllim mohimin dhe kundërshtimin e besimit të arabëve në periudhën e xhahilijetit (para-Islamit) pasi ata besonin se sëmundjet ngjitëse (infeksionet) shkaktoheshin dhe vepronin vetvetiu pa lejen dhe fuqinë e Allahut (te ala).

Ndërsa hadithi i dytë na udhëzon se i sëmuri nuk duhet të përzihet (apo të kontaktojë) me atë që është i shëndetshëm pasi zakonisht në të tilla raste, personi i shëndetshëm mund të infektohet me lejen dhe caktimin e Allahut (te ala).

Pra hadithi i parë kundërshton besimin që infeksionet veprojnë vetvetiu dhe jo që infeksionet janë të padëmshme me lejen e Allahut.

Ndërsa hadithi i dytë ka udhëzim për marrjen e masave paraprake për të shmangur dëmin që ndodhë me lejen dhe caktimin e Allahut.


1.Bukhari (5757 dhe Muslimi (2220).

2.Muslimi (2221).

Shpërndaje: