“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Shpatull për shpatulle, gju për gjuri, thembër për thembre

Imam Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)

Burimi: Tamm-ul-Minnah, fq. 286

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Autori ka thënë:

“en-Nu`man Ibn Bashir tha:

“I dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem e kishte zakon që të drejtojë safat … dhe thoshte: “Rregulloni safa tuaj në mënyrë që Allahu të mos ua përçajë fytyrat tuaja.”

Transmetuar nga pesë transmetuesit dhe është saktësuar nga Tirmidhi. “

Tek Ebu Davudi është një shtojcë që autori duhej ta përmend. Kjo sqaron një sunnet që e neglizhojnë shumë namazli, domethënë fjalët e en-Nu’manit në fund të hadithit:

“Unë e pashë se si sahabët bashkonin shpatullën me shpatullën e fqinjit të tij, gjurin e tij me gjurin e fqinjit të tij dhe thembrën e tij me thembrën e fqinjit të tij.”

Zinxhiri i hadithit është autentik. Bukhari e përmendi atë në “Sahihun” e tij me një zinxhir të reduktuar transmetoi një hadith të ngjashëm me zinxhirë të plotë nga Enesi.

Shpërndaje: