Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Shumë prej dijetarëve ishin joarab

Alameh Mukbil bin Hadi el Uadi’i (v. 1422)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Dhe pas kësaj, ne këshillojmë vëllezërit tanë për hir të Allahut në Britani, që ata të mos preokupohen me gjëra që nuk u bëjnë dobi. Dhe që ata të mësojnë dije të dobishme, të memorizojnë librin e Allahut, të mësojnë shkencën e hadithit, të mësojnë librat e hadithit dhe gjuhën arabe. Në të vërtetë, gjuha arabe po luftohet në tokën e saj dhe me të vërtetë, joarabët i shërbyen kësaj feje.

Imam el-Bukhari (rahimehullahu te ala) ishte prej joarabëve.

Ebu Daudi gjithashtu ishte prej joarabëve.

Et-Tirmidhi ishte prej joarabëve.

En-Nesai ishte prej joarabëve.

Ibn Maxheh ishte prej joarabëve.

Po kështu, Ed-Darimi es-Samarkandi ishte prej joarabëve dhe ashtu shumë prej dijetarëve tanë.

Gjithashtu El-Hakim en-Nejsaburi ishte prej joarabëve.

El-Bejhaki ishte prej joarabëve.

Në të vërtetë, jo-arabët e ndihmuan këtë fe duke i shërbyer transmetimit të haditheve të të dërguarit të Allahut dhe po kështu duke i shërbyer gjuhës arabe dhe fikhut Islam.

Dhe ndoshta, ndoshta fjala e Allahut (azza ue xhel) do të realizohet mbi ju, nëse shumë nga të rinjtë muslimanë arabë iu kanë kthyer muzikës, futbollit dhe lojërave. Ata janë larguar nga dituria e dobishme. Ndoshta fjala e Allahut (azze ue xhel) do të realizohet mbi ju:

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

“Edhe nëse ju i ktheni shpinën (Islamit dhe largoheni nga nënshtrimi ndaj Allahut), Ai do t’ju zëvendësojë ju me një popull tjetër, që nuk do të jetë si ju.” Muhammed, 47:38

Dhe – nëse do Allahu – ju do ta ringjallni sunnetin e të dërguarit të Allahut .

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

“Edhe nëse ju i ktheni shpinën (Islamit dhe largoheni nga nënshtrimi ndaj Allahut), Ai do t’ju zëvendësojë ju me një popull tjetër, që nuk do të jetë si ju.” Muhammed, 47:38

Dhe fjala e Tij (subhanehu ue te ala):

فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ

“Por nëse këta (idhujtarët Mekas) e mohojnë këtë, atëherë sigurisht që Ne ia kemi besuar atë një populli ( që janë sahabët dhe ata që i pasojnë sahabët deri në ditën e kijametit) që nuk janë mohues të tyre.” En-Aam, 6:89

Shpërndaje: