“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Si duhet shkuar në vendin e faljes për bajram

Imam Muhamed bin Ali esh-Shaukani 

Burimi: Najl-ul-Autar (3/367)

www.perlatmuslimane.com

”2 / 1279 – Është transmetuar nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se ka thënë:

”Kur profeti ﷺ doli për namaz në ditën e bajramit, ai kthehej nga një rrugë ndryshe nga ajo e cila shkonte.”

Transmetuar nga Ahmedi, Muslimi dhe Tirmidhiu.

Hadithi i Ebu Hurejres transmetohet edhe nga Ibn Hibani dhe el-Hakim.”

Shpërndaje: