Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Si të jetë pendimi im i sinqertë?

Shejkh Abdurr-Rrazak bin Abdul-Muslin el-Abbad el-Bedr 

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”Si të jetë pendimi im i sinqertë?”

Përgjigje: ”Pendimi llogaritet si i sinqertë nëse i plotëson tri kushte (kushte) të cilat i kanë përmendur njerëzit e dijes (dijetarët), e ato janë?

1 Të penduarit për mëkatin e bërë.
2 Lërja e atij mëkati.
3 Dhe vendosmëria për të mos u kthyer më në atë mëkat.

Nëse plotësohen këto tri kushte, atëherë pendimi i tij është i sinqertë. Nëse mëkati që ai ka vepruar ka të bëjë me hakun (të drejtat) ndaj njerëzve, atëherë ai i shton atyre tri kushteve edhe një kusht të katërt, i cili është:

Që ata t’ia bëjnë hallall atij, duke ia kthyer ky hakun (të drejtën) atyre apo duke kërkuar falje prej tyre dhe ata ta falin.”

Shpërndaje: