Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Sikur ta kaloje të gjithë jetën me Kitabut Teuhid

Shejkh Salih bin Abdil-Aziz Al esh-Shejkh 

Burimi: Sherhu Fet`hil Mexhijd, faqe. 12

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Sikur ta kishim kaluar të gjithë jetën tonë me Kitabut Teuhid, do të kishim arritur kuptime dhe përfitime të pafundme. Për këtë shkak, unë këshilloj që të mos mënjanohet ky libër, të mos mënjanohen shpjegimet e tij dhe as fjalët e dijetarëve të Nexhdit në përgjithësi, sepse ato (fjalët) ripërtërien. Ne sa herë që i rikthehemi fjalëve të tyre pasi që i kemi lexuar, do të gjejmë në ato (fjalë) dije e cila na ka ikur dhe e cila (dije) është ripërtëritur.

Prandaj, unë e këshilloj çdo nxënës dije që t`i kushtojë rëndësi këtij libri (Kitabut Teuhid) dhe shpjegimeve që i janë bërë këtij libri, sikurse edhe librave të dijetarëve të Nexhdit në përgjithësi.

Shpërndaje: