“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Simbolet në Facebook, Twitter, etj

Alameh Zejd bin Muhamed el-Medkhali

Burimi: http://www.salafishare.com/arabic/25AVBU2E9PBD/OP2IU3D.rm

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetësi: Cili është gjykimi i simboleve-shprehëse në kompjuter që përdorin vëllezërit e dialogojnë me to përmes internetit ? Këto simbole përfaqësojnë shprehjen e dikujt, të shtypësh njeriun e lumtur, ai shpreh lumturi, dhe të shtypësh njeriun e mërzitur ajo shpreh shqetësim.

Përgjigje: Këto simbole-shprehëse nuk kanë bazë në sheriat. Nuk kemi nevojë për figura të personifikuara përveçse në raste urgjente, dhe kjo nuk është rast i tillë. Pra këto simbole nuk kanë baze në sheriat. Nëse këta njerëz janë në nevojë për njëri-tjetrin, ata le të flasin në një mënyrë tjetër. Ndërsa në lidhje me simbolet që përfaqësojnë lumturin dhe hidhërimin, këto nuk i përkasin metodologjisë së Ehli-Sunnetit dhe Xhematit.

Shpërndaje: