“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Tavafi rreth diçkaje tjetër pos Qabesë

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan 
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: “Nëse një person bën tavaf rreth xhamisë së Husejnit, mirëpo ai ishte i paditur rreth gjykimit të saktë të këtij veprimi. A është ky shirk i madh apo i vogël?”

Përgjigje: “Tavafi rreth diçkaje tjetër pos Qabesë, si tavafi rreth varreve; – nëse bën tavaf për Allahun dhe mendon se kjo është e lejuar, atëherë themi se veprimi i tillë është bidat. Sepse Allahu na ka urdhëruar që tavafin mos ta bëjmë rreth asgjëje tjetër pos rreth “El-Bejtil-‘Atik (Qabesë)”. Kush bën tavaf për ta adhuruar Allahun, por këtë e bënë rreth diçkaje tjetër pos Qabesë, ai është bidatçi.

Por, nëse ai e bënë tavafin për varrin, për të varrosurin në atë varr rreth së cilit sillet, atëherë themi se veprimi i tillë është shirk i madh, sepse ai po e bën një prej adhurimeve për dikë tjetër pos Allahut.”

Shpërndaje: