Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Të braktisësh fjalët e profetit për mendimin e Ebu Hanifes?

Imam Harb bin Is’hak el-Kirmani (v. 280)

Burimi: Kitab-us-Sunneh, fq. 69

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Ahl-i Ra’j janë bidatçi dhe armiq të Sunetit dhe transmetimeve. Ata besojnë se feja është e gjitha që gjykohet në bazë të mendimeve, analogjive dhe mendime personale në lidhje me atë që është e mirë (استحسان).

Ata kundërshtojnë transmetimet dhe zhvfleftësojnë hadithet. Ata e refuzojnë të dërguarin (salAllahu alejhi ue selem) dhe e marrin Ebu Hanifen dhe pasuesit e tij si imamëtë tyre; ata e marrin fenë sipas tyre dh sipas mendimeve të tyre.

Cili devijim është më i qartë se ai që mendon kështu, apo i ngjason këtij? Të braktisësh fjalët e të dërguarit (salAllahu alejhi ue selem) dhe të sahabëve të tij për fjalët e Ebu Hanifes dhe pasuesve të tij? Vetë kjo dëshmon devijimin, padrejtësinë dhe refuzimin e personit.

Shpërndaje: