Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Të dërguarit fitojnë gjithmonë

Imam Husejn bin Mesud el-Bagauij (v. 516)
Ma’alim-ut-Tenzil (4/312)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Allahu -tabarek ue te ala- ka thënë:

“Allahu ka përcaktuar (shkruar në Leuhi Mahfudh):  “Unë dhe të dërguarit e  Mi patjetër  do  të ngadhënjejmë!” Vërtet që Allahu është Fuqiplotë, i Gjithëfuqishëm.” El-Muxhadileh, 58:21

Ky ajet na kujton ajetin:

“E tashmë premtimi Ynë u është dhënë më parë robërve tanë të dërguar, se ata pa dyshim do të jenë të ndihmuar. Dhe se ushtritë Tona do të jenë ngadhënjyesit.” Es-Saffat, 37:171-173

Ez-Zexhaxh tha:

“Të dërguarit fitojnë në dy mënyra: ai që dërgohet me luftë fiton me luftë, dhe ai që nuk urdhërohet me luftë fiton me dëshmi dhe argumente.”

Shpërndaje: