Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Të jesh selefij nuk do të thotë të jesh i pastërt prej mëkateve!

Alameh Muhammed bin Abdil-Vehab el-Uasabi 

Burimi: http://putselefa.com/salafi-ne-znaci-biti-bezgrijesan/

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”Nëse një person ka menhexhin e saktë dhe i don selefit, mirëpo vepron shumë mëkate, a t’i themi një personi të tillë se është selefij?”

Përgjigje: ”Ajo që ka rëndësi është akideja dhe menhexhi. Të jesh selefij nuk do të thotë të jesh i pastërt dhe i mbrojtur prej mëkateve!

Nëse ai e ka menhexhin e saktë, kështu ai është një selefij dhe sunni. Mirëpo ne e këshillojmë atë për qëndrueshmëri në besim, dhe që të distancohet prej mëkateve.

Me Allahun qëndron suksesi!

Shpërndaje: