Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Të kërkuarit mbrojtje nga Zjarri (1)

Imam Zejnud-Din Ibn Rexheb El-Hanbeli (v. 795h)

Burimi: Et-Tekh`uijfu minen Nar, fq. 49-51

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Allahu i Lartësuar ka thënë:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

”Për ata që e përmendin Allahun duke qëndruar në këmbë, ndenjur ose shtrirë dhe që meditojnë për krijimin e qiejve dhe të Tokës (duke thënë:) ”O Zoti ynë! Ti nuk i ke krijuar kot këto – lartësuar qofsh (nga çdo e metë)! Prandaj na ruaj nga ndëshkimi i Zjarrit.” 1

Deri tek Fjala e Tij:

فاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ

”Dhe Zoti iu përgjigj lutjes së tyre.” 2

Në dy Sahihat përcillet nga Ebi Hurejra se Profeti صلى الله عليه وسلم kur i përmendi Melaiket të cilët shkojnë në mexhliset (tubimet) e dijes duke thënë:

”Allahu i Lartësuar i pyet ata (Melaiket) dhe Ai është më i Dëtur se ata dhe u thotë: Nga çfarë kërkojnë mbrojtje?

Ata përgjigjen: Nga Zjarri.

Ai iu thotë: A e kanë parë atë (Zjarrin)?

Ata përgjigjen: Jo pasha Allahun ata nuk e kanë parë.

Ai iu thotë: Si do të ishte nëse ata do ta kishin parë atë?

Ata përgjigjen: Nëse ata do ta kishin parë atë, do t`ia mbathnin dhe do t`u frikësonin më shumë prej tij.

Ai iu thotë: Dëshmoni pra se Unë i kam falur ata.”

Gjithashtu transmeton Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibn Maxhe nga Enesi se Profeti صلى الله عليه وسلم ka thënë:

”Nuk ka musliman i cili i kërkon Allahut Xhenetin tre herë, vetëm se Xheneti do të thotë: Zoti im! Fute atë në Xhenet, dhe kushdo që kërkon mbrojtje nga Zjarri tri herë, Zjarri thotë: Zoti im! Mbroje atë nga Zjarri.”

Transmetohet nga Muxhahidi (Allahu e mëshiroftë!) se ka thënë: ”Në ditën e gjykimit do të urdhërohet që robi të futet në Zjarr dhe (zjarri) fillon të dridhet.”

I thuhet atij: “Çfarë ke? Çfarë ke?”

Përgjigjet dhe thotë: “Ai (robi) ka pas kërkuar strehim ndaj meje.”

Thuhet: “Lëreni të lirë.”

Ata El-Khurasanij (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: ”Kush kërkon strehim tek Allahu nga xhehenemi shtatë herë, Xhehenemi thotë; Unë nuk kam nevoj për ty.”


1 Al-Imran 3:191

2 Al-Imran3:195

Shpërndaje: