Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Të thuhet se një person i veçantë do të hyjë në Xhenet apo në Xhehenem

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan 

Burimi: Sherh Akidatul-Imam Muhamed bin Abdil-Vehab, fq. 116

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Ehl-us-Sunneti dhe Xhemati nuk konfirmojnë se një individ i caktuar është në xhenet, edhe nëse ai në pamje është i devotshëm. Ata po ashtu nuk e konfirmojnë xhehenemin për dikë, edhe nëse ai është kafir. Nuk është e lejueshme për askënd të thotë se një person i veçantë është në xhenet apo në xhehenem. Përjashtimi i vetëm është personi të cilit Allahu i ka treguar diçka nga gajbi (fshehtësia), dhe ky person është i dërguari (salAllahu alejhi ue selem). Por, edhe në këtë rast Allahu i ka treguar atij (salAllahu alejhi ue selem) pjesërisht diçka nga gajbi, e jo çdo gjë.

Pjesë e kësaj është se i dërguari (salAllahu alejhi ue selem) ia ka konfirmuar xhenetin disa njerëzve; e po kështu edhe ne veprojmë e konfirmojmë ndaj tyre. Shembuj të këtyre njerëzve janë dhjetë sahabët, të cilëve profeti (salAllahu alejhi ue selem) ua konfirmoi xhenetin, e ata janë:

Ebu Bekri, Umer bin Hatabi, Uthman bin ‘Afani, Ali bin Ebi Talibi, Talha bin Ubejdillah, Zubejr bin ‘Auami, Sa’d bin Ebi Uekasi, Sa’id bin Zejdi, Abdurr-Rrahman bin Aufi, Ebu Ubejdeh ‘Amir bin el-Xherah.

Përveç këtyre dhjetëve, ai (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë se Thabit bin Kajsi do të hyjë në Xhenet. Ne ua konfirmojmë xhenetin këtyre individëve, pasi që profeti (salAllahu alejhi ue selem) e bëri këtë ndaj tyre. I dërguari (salAllahu alejhi ue selem) nuk flet nga hamendja, dhe kjo i takon çështjeve të fshehura (gajbit) të Allahut. Allahu është Ai i cili i ka dhënë dituri profetit (salAllahu alejhi ue selem) në lidhje me këtë:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ

“Vetëm Ai e di të padukshmen dhe nuk ia zbulon atë askujt, përveç të dërguarve që ka zgjedhur.” 1

E njëjta gjë vlen edhe për jobesimtarin ose mëkatarin. Ne nuk themi se ai do të hyjë në xhehenem, sepse ne nuk e dimë se në çfarë gjendje ai do të vdesë.


1 El-Xhin 72:26-27

Shpërndaje: