Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Të tillët paralajmërojnë kundër fetvave të dijetarëve

Alameh Rabi bin Hadi el-Medkhali

Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=w4wNkEV4HaY&feature=youtu.be

Data e fetvas: 25/5-1440 ose 1/2-2019

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Kemi disa bashkatdhetarë suedezë që mendojnë se është budallaçke dhe injorancë dhe është shkak i përçarjes mes vëllezërve përkthimi dhe përhapja e fetvave të Fikhut dhe fetvave lidhur me metodologjinë nga dijetarët tanë të mëdhenj, si dhe Ibn Bazi, el-Albani, Ibn Uthejmini dhe el- Feuzani. Çfarë thoni për shkak se fetvatë tashmë janë publike dhe të përhapura mes njerëzve?

Përgjigje: Ai që paralajmëron kundër tyre është bidatçi dhe një budalla. Vetëm një bidatçi budalla paralajmëron kudër tyre. Ai nuk i përket Ehl-us-Sunnetit. Ai është i detyruar t’i frikësohet Allahut dhe të pendohet para Tij (azze ue xhel). Nëse ai do të ishte Selefi, ai vetë do t’i kishte përhapë dhe do të kishte nxiste që t’i përhap ato.

Shpërndaje: