“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Tekfircat bëjnë tekfir mbi veten e tyre dhe mbi njëri-tjetrin

Alameh Mukbil bin Hadi el-Uadi´i (v. 1422)

Burimi: Fadha’ih ue Nasa’ih, fq. 182

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”Ka tekfirca të cilët bëjnë tekfir mbi njëri-tjetrin. Një nga vëllezërit që ishte në Afganistan më tregoi se si ai një herë ishte ulur pranë një prej tyre që ishte ulur dhe dhe bënte tekfir. Papritmas tekfirci e thërriti atë dhe ky (vëllau) e pyeti atë se çfarë dëshiron. Ai i tha: ”Ti ke dalur nga feja!””

Përgjigje: ”Ata bëjnë tekfir mbi veten e tyre dhe mbi njëri-tjetrin. Unë dua që vëllezërit e mi të lexojnë libra të tilla sikurse ”el-Fark bejn el-Firak”, librin e esh-Shihristanit ”el-Milal uen-Nihal” dhe librin e Ibn Hazmit ”el-Fisal”. Ndoshta katër, pesë prej tyre janë ulur në një seancë dhe një prej tyre ngritet vetëm pasi që të gjithë të kenë bërë tekfir mbi njëri-tjetrin.”

Shpërndaje: