Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Testamenti – përkufizimi i tij fetar dhe sa pasuri mund të lihet si testament? (1)

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: Tefsiri i Sures En-Nisa (ajeti nr 11), kaseta nr 4

www.perlatmuslimane.com

Testamenti në origjinë përkufizohet si një akt apo një urdhër i rëndësishëm që duhet zbatuar, ndërsa në terminologjinë fetare përkufizohet si urdhër për dhurimin e një pasurie të caktuar pas vdekjes së atij që e lë testamentin, ose mund të përfshijë një urdhër që dikush duhet ta zbatojë pas vdekjes së atij që e lë testamentin.

Pra testamenti nënkupton ose dhurimin e një pasurie të caktuar ose një urdhër që dikush duhet ta zbatojë (pas vdekjes së atij që lë e testamentin). Nëse dikush i lë testament dikujt që të përkujdeset për fëmijët e tij të vegjël, ky lloj testamenti është i llojit të parë apo i llojit të dytë?

Është i llojit të dytë. Dhe nëse lë testament duke ngarkuar dikë që 100 dirhem t’i jepen filanit, ky testament hyn tek lloji i parë. Ky është dhurimi i një pasurie (pas vdekjes së atij që e lë testamentin) dhe këtë ka për qëllim ajeti kuranor. Pra dhurimin e një pasurie të caktuar pas vdekjes së atij që e lë testamentin. Dhe fjala e Allahut azze ue xhel:

 من بعد وصية

“Pas lënies së testamentit.” En-Nisa, 4:11

këtu sasia e kësaj pasurie që do të lihet si testament është e pakufizuar, porse sunneti tregon që sasia e pasurisë që do të lihet si testament nuk duhet të jetë më shumë se një e treta, për shkak të hadithit të transmetuar nga S’ad ibn ebi Uekas radijAllahu anhu se kur i dërguari i Allahut e vizitoi atë në Mekë dhe S’adi (që ishte në agoninë e vdekjes) i tha atij:

”Unë kam shumë pasuri dhe si trashëgimtar kam vetëm vajzën time, a të jap lëmoshë (duke e lënë me testament) dy të tretat e pasurisë time?

I dërguari i Allahut ﷺ i tha: ”Jo.”

S’adi i tha: “Të jap gjysmën e pasurisë?”

I dërguari i Allahut ﷺ i tha: ”Jo.”

Pastaj S’adi i tha: “Të jap një të tretën?”

I dërguari i Allahut ﷺ i tha: ”Jep një të tretën dhe një e treta është shumë. Që t’i lësh trashëgimtarët e tu të pasur është më mirë sesa t’i lësh të varfër dhe t’u kërkojnë njerëzve.” (Bukhari, Muslimi, Ebu Daudi, etj).

Shpërndaje: