Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Thundër kali dhe rruzare blu si mbrojtje ndaj syrit të keq

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Silsilat-ul-Ahadith es-Sahihah (1/2/650)

 www.perlatmuslimane.com

Hajmalitë rrjedhin nga rruazat, të cilat arabët e kishin zakon t’i varnin rreth qafave të fëmijëve të tyre për t’i mbrojtur nga syri i keq. Pastaj janë zgjeruar, janë zgjeruar dhe i kanë quajtur si hajmali të gjitha gjërat që i përdornin për mbrojtje.

Këtu përfshihen patkonjtë e kuajve që varen mbi dyer, ose në vende të tjera. Disa shoferë varin patkonj të kuajve në pjesën e përparme, ose në pjesën e pasme të makinës, apo rruzare blu në pasqyrë. Ata pretendojnë se ajo mbron kundër syrit të keq.

A e kanë të njëjtin gjykim edhe hajmalitë e përbëra nga Kurani apo nga lutjet e sakta nga profeti ﷺ? Selefët kanë dy mendime mbi këtë çështje. Mendimi më dominues sipas meje është se ato janë të ndaluara, siç e kam komentuar në librin e Shejkh-ul-Islam Ibnu Tejmijes (rahimehullah) “el-Kelim et-Tajjib.”

Shpërndaje: