Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Toka u krijua para qiellit

Imam Ismail Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)
Tefsir el-Kuran el-Adhim (1/94-95)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Allahu -tebarek ue te ala- ka thënë: 

“Ai është i Cili krijoi për ju gjithçka në tokë, pastaj u ngrit lart drejt qiellit duke e bërë atë shtatë qiej. Ai është i Dijshëm për çdo gjë.” El-Bekare, 2:29

Muxhahid ka thënë:

“Allahu e krijoi tokën para qiellit. Pasi e krijoi tokën, ajo filloi të tymonte. Është aty ku Ai thotë:

”… pastaj u ngrit lart drejt qiellit…”

Atëherë qielli ishte tym.”

”… duke e bërë atë shtatë qiej.”

Shtatë qiej njëri mbi tjetrin dhe shtatë tokë njëra mbi tjetrën.”

Ky ajet dëshmon se toka është krijuar para qiellit, ashtu siç ka thënë Allahu -te ala-:

“Thuaj: “Vallë, a me të vërtetë ju e mohoni Atë, i Cili e ka krijuar tokën në dy ditë dhe Atij i përshkruani ortak, e Ai është Zoti i botëve! Ai krijoi në tokë male të qëndrueshme që ngrihen lart, e bekoi atë dhe përcaktoi në të furnizimin për banorët e saj me masë për katër ditë; ky është shpjegimi për të gjithë ata që pyesin. Pastaj Ai u ngrit lart drejt qiellit, që ishte tym e i tha atij dhe tokës: “Ejani të dy ju me dëshirë apo pa dëshirë.” Ata të dy (toka dhe qielli) thanë: “Ejani të dy me hir a me pahir!”. Ata u përgjigjën: “Erdhëm me gjithë dëshirë e të bindur.” Fusilet, 41:9-12

Këto dy ajete dëshmojnë se toka është krijuar para qiellit. Me sa di unë, dijetarët nuk kanë mospajtime në lidhje me këtë çështje, përveç se Ibn Xheriri ka rrëfyer se Katadeh ka thënë se qielli është krijuar para tokës.

Shpërndaje: