Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Tre njerëz nuk do të hyjnë në xhenet

Autor: Imam Muhammed bin Abdul-Uehab (v. 1206)

Shpjegues i librit: Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

Burimi: Sherh Kitab-it-Teuhid, fq. 100-101

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Shejkh-ul-Islam Muhammed bin Abdil-Uehabi (rahimehullah) ka thënë:

3 – Ebu Musa tregoi se i dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:

“Tre njerëz nuk do të hyjnë në xhenet; alkoolisti, ai që shkëput lidhjet familjare, dhe ai që beson në magji.”1

Transmetuar nga Ahmedi dhe Ibn Hibani në “es-Sahih”.

Shpjegimi

Sa për alkoolistin, ky është një kërcënim i drejtuar kundër tij për shkak se kjo është një nga mëkatet më të mëdha. Alkoolisti (gjykimi i tij në ahiret) hyn nën vullnetin e Allahut nëse ai nuk pendohet. Por, nëse ai beson se lejohet për të pirë alkool, ky është mosbesim. Edhe shkëputja e lidhjeve familjare i përket mëkateve të mëdha.

Lidhur me personin i cili beson në magji, d.m.th. nëse ai beson se magjia është e vërteta dhe se ajo ndryshon gjërat dhe se magjistari është në të saktën apo se ai e di gajbin, ai është kafir. Por nëse ai beson në magjinë, në kuptimin se ajo ekziston dhe ndikon, dhe se ajo është e ndaluar dhe është mëkat, atëherë kjo është në rregull, sepse Allahu ka thënë se ajo ekziston:

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ

”E megjithatë, njerëzit mësojnë ato gjëra që i dëmtojnë e nuk u bëjnë dobi.” 2:102

Shpërndaje: