Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Tregime të sajuara për fëmijët

”Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva”

Burimi: ”El-Fetaua el-Kajjimeh lil-Usratil-Muslimeh”, fq. 187-188.

Përmblodhi: Sa’d Abdul-Gafar Ali

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”A është e lejueshme për të shkruar një tregim të sajuar (përrallë), por që është shkruar për arsye që fëmijët ta lexojnë atë dhe të mësojnë prej mesazhit që përmban ai tregim?”

Përgjigje: ”Është e ndaluar për myslimanin që të shkruaj tregime të sajuara. Tregimet në Kuran e Sunnet dhe ngjarjet e vërteta janë të mjaftueshme për të marrë mësime dhe qortime në mënyrën të mirë, që i bën dobi çdo kujt – edhe fëmijëve.”

Shpërndaje: