Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Veprat e fëmijës për prindërit e vdekur

Imam Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)
Silsilat-ul-Ahadith es-Sahihah (1/2/873-874)
www.perlatmuslimane.com

484 – Profeti ﷺ ka thënë:

”Sa i përket atit tënd, ai përfiton që të agjërosh dhe të japësh lëmoshë për të përderisa ai e pranoi teuhidin.”

Transmetuar nga Ahmedi i cili ka thënë: Hushejmi na tregoi: Haxhaxhi na njoftoi: Amr bin Shuajb na tregoi, nga babai i tij, nga gjyshi i tij i cili ka thënë:

”Gjatë kohës pagane, el-Asi bin Ue’il u zotua se do të ther njëqind deve. Hisham bin el-A’si theri pesëdhjetë prej tyre. Amri e pyeti profetin ﷺ në lidhje me këtë ndërsa ai u përgjigj:

”Sa për atin tënd, ai përfiton që të agjërosh dhe të japësh lëmoshë për të përderisa ai e pranoi teuhidin.”

Zinxhiri është autentik dhe të gjithë transmetuesit e tij janë të besueshëm.

Hadithi është një argument i qartë se si babai dhe nëna shpërblehet për bamirësinë dhe agjërimin e djalit të tyre pas vdekjes së tyre, me kusht që ata të ishin muslimanë. Ata shpërblehen edhe në qoftë se nuk e kanë kërkuar këtë sepse i biri i përket përpjekjeve të prindërve dhe përfshihet nga fjalët e përgjithshme të Allahut (te ala):

”Dhe se njeriut nuk i takon tjetër përveç asaj që ka punuar.” En-Nexhm, 53:39

Nuk ka asnjë dobi të specifikohet ky përgjithësim me hadithin e lartpërmendur dhe me hadithe të tjera sikurse disa kanë bërë.

Duhet ta dish se të gjitha hadithet lidhur me këtë çështje vlejnë vetëm për babain ose nënën. Të zbatohen ato për të gjithë të vdekurit e tjerë, të cilën el-Mexhd bin Tejmijeh e bëri në ”el-Muntaka”, është gabim. Ky pohim është më i gjerë sesa tregojnë argumentet. Nuk ka prova se të vdekurit përfitojnë në përgjithësi nga veprat e mira të njerëzve të gjallë. Përjashtimi i vetëm është ajo që esh-Sheukani përmendi në ”Nejl-ul-Autar 4/78-80 ” dhe unë në ”Ahkam-ul-Xhenaiz”. Prej këtij përjashtimi është lutja për të vdekurit. Ajo u bën dobi atyre në qoftë se Allahu -tebarek ue te ala- e pranon atë. Mbaje në mend këtë në mënyrë që të mos biesh në cungim e as në ekzagjerim.

Si përmbledhje, i biri mund të dhurojë bamirësi, të agjërojë, të kryej haxhin, umren dhe të lexojë Kuran për prindërit e tij sepse ai i përket përpjekjeve të tyre. Ai nuk mund ta bëjë këtë për dikë tjetër përveç tyre duke përjashtuar atë që specifikohet nga argumenti e cila nënkuptohet, dhe Allahu e di më mirë.

2 4/78-80.

Shpërndaje: