Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

115.Një përgëzim për gjithë muslimanët

Imam Muhamed bin Muhamed El-Hanbeli El-Menbaxhi
Teslijetu Ehlil-Mesaib
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Allahu (te ala) ka thënë:

عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

 “Ndërsa Mëshira Ime përfshin gjithçka.”1

Është transmetuar se profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Në Ditën e Gjykimit do të vinë muslimanë me mëkate sa mali. Allahu do t’ia falë mëkatet atyre dhe do ti bartë ato tek jehudët dhe të krishterët.”

Ebu Hurejre (radijAllahu anhu) ka transmetuar se profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Çdo njeri ka një vend në xhenet dhe në zjarr. Kur besimtari hyn në xhenet, jobesimtari e merr vendin e tij në zjarr, sepse ai e meriton atë për shkak të mosbesimit të tij.”

Në hadithin autentik thuhet se do të thuhet:

“Ky është ai që të liron ty nga zjarri.”

Ky është një përgëzim i madh për të gjithë muslimanët. Esh-Shafi’i dhe Umeri bin Abdil-Aziz (rahimehuma Allah) kanë thënë se hadithi më shpresëdhënës për muslimanët, sepse në mënyrë të qartë thotë se çdo musliman do të lirohet nga zjarri.


1 7:156

Shpërndaje: