Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

116.Mëshira e gjerë e Allahut

Imam Muhamed bin Muhamed El-Hanbeli El-Menbaxhi
Teslijetu Ehlil-Mesaib
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Allahu -te ala- ka thënë se mëshira e Tij përfshinë çdo gjë, se Ai Vetë ka vendosur që të falë dhe që mëshira e Tij të tejkaloj hidhërimin e Tij. Xheneti është vendbanimi i mëshirës së Tij. Zjarri është vendbanimi i hidhërimit të Tij.

Është konfirmuar se do të krijohen njerëz për në xhenet në ditën e gjykimit, se si njerëz që së pari hyjnë në xhehenem, e braktisin atë dhe hyjnë në xhenet dhe se si fëmijët hyjnë në xhenet për shkak të veprave të prindërve të tyre. Po ashtu është konfirmuar se ata që kurrë nuk kanë bërë ndonjë të mirë do të hyjnë në xhenet. Është konfirmuar gjithashtu se askush nuk dënohet në xhehnem pa bërë mëkat. Mëshira e Allahut pra është e gjerë saqë disa komentues të Kuranit kanë thënë në lidhje me historinë e Faraonit:

“Xhibrili tha: “O Muhammed! Sikurse të më kishe parë mua duke shtypur baltë në gojën e Faraonit nga frika që ai të mos thoshte diçka që ta bënte Allahun që ta mëshiroj atë.”

Ky është Xhibrili, një nga të dërguarit më të mëdhenj në mesin e engjëjve. Ai e dinte se sa e gjerë është mëshira e Allahut. Ai veproi në këtë mënyrë vetëm për shkak se ai kishte frikë se ai do të mëshirohej, edhe pse Faraoni kishte thënë:  

“Unë jam zoti juaj më i lartë!” En-Naziat, 79:24

Shpërndaje: