Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

18.”Ato nuk janë të papastra, ato jetojnë në mesin tuaj.”

Autori i librit: Hafidh Ibn Haxher el-Askalani
Shpjegues: Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)
Esh-Sherh el-Mukhtasar ala Bulugh-il-Maram
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Hafidh Ibn Haxher el-Askalani -rahimehullah- ka thënë:

13 – Ebu Katadeh -radijAllahu anhu- tha se i dërguari i Allahut ﷺ ka thënë për macet:

“Macet nuk janë të papastra, ato jetojnë në mesin tuaj.”1

Transmetuar nga ata katër dhe vërtetuar nga Tirmidhi dhe Ibn Khuzejmeh.

Shpjegimi:

Autori -rahimehullah- përmendi hadithet në kapitullin mbi ujin për të zbuluar nëse macet janë të pastra apo të papastra. Dihet mirë që mishi i maceve nuk lejohet të hahet. A do të thotë kjo që macet janë të papastra? Urina e maceve, jashtëqitja dhe qelbja është e papastër. Sidoqoftë, pështyma e tyre nuk është e papastër. Dëshmia e kësaj është se Ebu Katadeh -radijAllahu anhu- lejoi një mace të pinte nga e njëjta enë nga e cila do të merrte abdes. Në atë rast, ai tregoi se profeti ﷺ ka thënë për macet:

“Macet nuk janë të papastra, ato jetojnë në mesin tuaj.”

Djersa dhe pështyma e maceve janë të pastra. Nëse e prek një mace me dorë të lagur, nuk bëhesh i papastër sepse profeti ﷺ tha:

“Macet nuk janë të papastra…”

Ai sqaroi arsyen dhe tha:

“… ato jetojnë në mesin tuaj.”

Do të thotë se macet janë kafshë që përzihen me njerëzit. Çdo gjë që përzihet me njerëzit është e vështirë të shmanget. Për shkak të asaj vështirësie u vendos ky lehtësim. Vështirësitë sjellin lehtësim, aty ku ka vështirësi ka edhe lehtësim.

Allahu -azze ue xhel- ka thënë:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Ai nuk ju obligoi në fe me ndonjë vështirësi.”2

Pasi që macet qëndrojnë në shtëpitë tona dhe ecin midis enëve të kuzhinës, në ujë, qumësht dhe gjëra të tjera, Allahu e ka anuluar papastërtinë e tyre në mënyrë që ato të jenë të pastra. Është Allahu -azze ue xhel- që vendos se cilat gjëra të jenë të pastra dhe cilat të papastra. Pasi që macet përzihen shumë me njerëzit, Allahu – siç thashë – e ka anuluar papastërtinë e tyre.


1 Ebu Daudi (75), Tirmidhi (92), Nesai (68) dhe Ibn Maxheh (367).

2 22:78.

Shpërndaje: