Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

18.Muhamedi ﷺ është profeti i fundit

Imam Ebul-Husejn Muhamed bin Ebi Ja’la el-Hanbeli (v. 526)

Burimi: Kitab-ul-I’tikad, fq. 35

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

[18] Duhet besuar se Muhamedi është profeti ynë, profeti i fundit, zotëria i të dërguarve, udhëheqësi i të devotshmëve dhe i dërguari i Zotit të krijesave.

Ai e ka dërguar atë te ne dhe te pjesa tjetër e krijesave. Ai është zotëria i njerëzimit dhe i pari që do të ringjallet nga varri. Ademi dhe pjesa tjetër e njerëzimit do të jetë nën flamurin e tij. Ai është dëshmitar për të gjithë profetët dhe dëshmitarë kundër të gjitha umeteve.

Allahu (te ala) ka marrë besën e profetëve për ta besuar Muhamedin , që të japin mesazhe të gëzueshme për ardhjen e tij, për ta përshkruar atë dhe për ta sqaruar atë në librat e tyre së bashku me tiparet dhe mrekullitë e fuqishme me të cilat ai u bekua para dhe pasi u bë profet.

Shpërndaje: