Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

24.Ardhja e Allahut

Autor: Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Shpjegues i librit: Imam Abdul-Aziz bin Abdil-lah bin Baz (v. 1420)

Burimi: Sherh el-Akidah el-Uasitijeh, fq. 35-37

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (rahimehullah) ka thënë:

Allahu (te ala) ka thënë:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

“A mos presin atëherë për ndonjë gjë tjetër veçse t’u vijë Allahu në hijen e reve me engjëjt?” 1

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

“A mos janë duke pritur tjetër ata (pas këtyre fakteve) vetëm t’ju vijnë engjëjt apo që të vijë Zoti yt ose të vijnë disa nga shenjat e Zotit tënd?” 2

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

“Jo, mosni ashtu! Kur të dridhet toka njëpasnjëshëm! Dhe kur të vijë Zoti yt dhe engjëjt qëndrojnë radhë-radhë!” 3

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا

“Dhe (përkujto) ditën kur do të çahet qielli me anën e një reje e lëshohen engjëjt valë valë.” 4

Shpjegimi

Të gjitha këto ajete fisnike përfshijnë disa nga cilësitë e Zotit (azze ue xhel). Është e detyrueshme për t’i besuar ato në formën sikurse i përket Allahut (subhaneh). Nuk lejohet që ato të shtrembërohen, të mohohen, të imagjinohen ose të krahasohen. Një nga këto cilësi janë fjalët e Allahut (xhela ue ala):

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

“A mos presin atëherë për ndonjë gjë tjetër veçse t’u vijë Allahu në hijen e reve me engjëjt?”

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

“A mos janë duke pritur tjetër ata (pas këtyre fakteve) vetëm t’ju vijnë engjëjt apo që të vijë Zoti yt ose të vijnë disa nga shenjat e Zotit tënd?”

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

“Jo, mosni ashtu! Kur të dridhet toka njëpasnjëshëm! Dhe kur të vijë Zoti yt dhe engjëjt qëndrojnë radhë-radhë!”

Ardhja e Allahut në ditën e gjykimit është e vërtetë ashtu sikurse i përket vetëm Atij. Asnjë prej cilësive të Allahut nuk i ngjason cilësive të krijesave. Fjalët e Allahut:

”… ose të vijnë disa nga shenjat e Zotit tënd?

kanë për qëllim lindjen (e diellit) nga perëndimi.


1 El-Bekare 2:210.

2 En-Aam 6:158.

3 El-Fexhr 89:21-22.

4 El-Furkan 25:25.

Shpërndaje: