Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

26.Allahu i foli Musait ﷺ me fjalë në të vërtetë

Imam Ebu Bekr Muhammed bin el-Husajn el-Axhurri (v. 360)

Një përmbledhje nga libri “esh-Shari’ah”

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

238 – Nëse një person pretendon se është musliman dhe pastaj thotë se Allahu (azze ue xhel) fare nuk ka folur me Musain duhet ta dish se ai është kafir. Duhet të kërkohet që ai të pendohet. Nëse ai nuk pendohet duhet të ekzekutohet.

239 – Në qoftë se pastaj thuhet: “Pse”, thuhet sepse ai ka e refuzuar Kuranin, Sunnetin dhe konsensusin e dijetarëve dhe ka devijuar nga rruga e drejtë.

240 – Në lidhje me argumentet nga Kurani, Allahu (azze ue xhel) thotë:

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

”Dhe Musait Allahu i foli me fjalë.” En-Nisa’ 4:164

وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ

”Dhe kur erdhi Musai në kohën dhe vendin e përcaktuar prej Nesh dhe atij i foli Zoti i tij.” Al-A’raf 7:143

يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي

”Ai (Allahu) tha: ”O Musa, Unë të zgjodha ty mbi njerëzit me shpalljen Time dhe me fjalën Time. Merre atë që ta dhashë dhe bëhu mirënjohës.” Al-A’raf 7:144

فَلَمَّا جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Por kur ai arriti aty, u thirr: “I bekuar është ai pranë zjarrit dhe ata përreth tij. Dhe i Lartësuar qoftë Allahu, Zot i botëve!” O Musa, në të vërtetë Unë jam Allahu, i Gjithëfuqishmi, i Urti.” En-Neml 27:8-9

241 – Ai i cili më pas pretendon se Allahu nuk ka folur me Musain  ai e ka refuzuar Kuranin dhe ka bërë kufër.

242 – Nëse atëherë thuhet se Allahu krijoi fjalët në pemë dhe foli me Musain përmes saj, thuhet se mendimi i ngjashëm është kufër sepse kjo do të thotë se të folurit e Allahut është i krijuar. I pastër është Allahu nga diçka e ngjashme. Gjithashtu kjo nënkupton se një krijesë pretendon hyjninë. Kjo është gjëja më e neveritshme dhe më e tmerrshme që mund të thuhet.

243 – Ne gjithashtu i themi atij: O heretik! A është e lejuar për dikë tjetër përveç Allahut që të thotë: “Unë jam Allahu”? Allahu na ruajt që ky person të jetë musliman! Ky person është kafir dhe duhet të kërkohet që të pendohet. Ai oae e braktis besimin e tij të keq ose ekzekutohet nga pushtetari. Nëse ai as nuk ekzekutohet e as nuk i kërkohet që të pendohet, ndërsa njëkohësisht është e ditur se ai ka këtë besim, ai duhet të bojkotohet. Nuk duhet folur me të, nuk duhet t’i jepet selam dhe nuk duhet falur pas tij. Nuk duhet pranuar dëshmia e tij, as nuk duhet që muslimanët ti’ ja japin të afërmet e tyre atij për martesë.

244 – Ebu Talibi ka thënë:

“E kam dëgjuar Ahmed bin Hanbelin duke u pyetur në lidhje me atë që thotë se Allahu nuk ka folur me Musain ﷺ. Ai tha: “Duhet të kërkohet që ai të pendohet. Nëse ai nuk pendohet, duhet t’i pritet koka. Dëgjova Abdurr-Rrahman bin Mehdiun duke u pyetur saktësisht të njëjtën pyetje. Ai u përgjigj: “Ai është kafir dhe duhet të kërkohet që ai të pendohet. Nëse ai nuk pendohet, duhet t’i pritet koka.”

245 – Ahmedi ka thënë:

Abdurr-Rrahman bin Mehdi ka thënë: “Ai që thotë se Allahu nuk ka folur me Musain duhet të kërkohet që të pendohet. Nëse ai nuk e bën këtë, ai duhet të ekzekutohet.”

246 – Ebu Hurejre (radijAllahu anhu) ka transmetuar se e ka dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë:

“Një herë Ademi ﷺ debatoi me Musain ﷺ. Musai ﷺ i tha: “O Adem, ti je babai ynë. Ti ke bërë që ne të mos jemi banorë të xhenetit dhe ti na nxore nga xheneti.” Ademi ﷺ i tha: “A je ti Musai të cilin Allahu e përzgjodhi me shpalljen e Tij dhe me të folurit e Tij, të cilit ia shkroi Teuratin me dorën e Tij dhe e ke lexuar Teuratin? A më qorton mua se Allahu caktoi këtë për mua dyzet vjet para se të më ketë krijuar?” Profeti ﷺ tha: “Ademi ﷺ e mundi Musain ﷺ. Ademi ﷺ e mundi Musain ﷺ.”

247 – Ibn Abbasi ka thënë në lidhje me ajetin:

فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ

“E Ademi prej Zotit të vet pranoi disa fjalë.” El-Bekare 2:37

“Ademi ﷺ tha: “O Zot, a nuk më ke krijuar mua me dorën Tënde?” Ai tha: “Po.” Ademi ﷺ tha: “O Zot, a nuk ke fryrë në mua shpirtin Tënd (një shpirt nga Ti)?” Ai tha: “Po.” Ademi ﷺ tha: “O Zot, A nuk më arriti mëshira Jote mua përpara hidhërimit Tënd?” Ai tha: “Po.” Ademi ﷺ tha: “O Zot, A nuk më lejove që të jetojë në xhenetin Tënd?” Ai tha: “Po.” Ademi ﷺ tha: “O Zot, a më lejon që të kthehem në xhenetin Tënd nëse pendohem dhe përmirësohem?” Ai tha: “Po.”

248 – Ibn Umeri (radijAllahu anhu) ka thënë:

“Allahu (azze ue xhel) ka krijuar katër gjëra me dorën e Tij; Ademin , arshin, lapsin dhe xhenetet e Adnit. Pastaj Ai u tha të gjitha krijesave të tjera: “Bëhuni!” – dhe ato u bënë.”

Shpërndaje: