Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

28.Allahu e krijoi Ademin ﷺ në pamjen e Tij

Imam Ebu Bekr Muhammed bin el-Husajn el-Axhurri (v. 360)

Përmbledhje nga libri ”esh-Shari’ah”

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

256 – Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se i dërguari i Allahut ka thënë:

”Nëse ndonjë nga ju duhet të godas (dikë), ai duhet të shmangë fytyrën. Në të vërtetë Allahu (azze ue xhel) e ka krijuar Ademin ﷺ në pamjen e Tij.”

257 – Ebu Hurejra ka thënë:

”Në të vërtetë Allahu (azze ue xhel) e ka krijuar Ademin ﷺ në pamjen e Tij.”

258 – Muslimanët janë të detyruar që t’i besojnë këto transmetime dhe as nuk duhet të thuhet: ”Si?” ose ”Pse?”. Është e detyrueshme për t’i pranuar me nënshtrim dhe pohim pa hulumtuar në to. Kjo është thënë nga imamët e mëparshëm.

259 – Ebu Bekr Meruazi ka thënë:

”E pyeta Ebu Abdil-Lah Ahmed bin Hanbelin (rahimehullah) në lidhje me hadithet që kanë të bëjnë me emrat dhe cilësitë e Allahut sikurse sytë dhe rrëfimin në lidhje me arshin, të cilat i refuzojnë Xhehmitë. Ai tha: ”Dijetarët i kanë pranuar ato. Informimet duhet të pranohen ashtu sikurse ato kanë ardhur.”

260 – Ebu Bekr Meruazi ka thënë:

”Ebu Bekr bin Ebi Shejbeh dhe Uthman bin Ebi Shejbeh i kërkuan leje Ahmad bin Hanbelit për të transmetuar këto hadithe që refuzohen nga Xhehmitë. Ai tha: ”Kumtoi (përcillini) ato! Dijetarët me të vërtetë i kanë pranuar ato.”

261 – Kam dëgjuar Ebu Abdil-Lah Ez-Zubejrin duke u pyetur në lidhje me kuptimin e këtij hadithi. Ai tha: ”Ne besojmë në to me besim të vërtetë pa i vënë në pikëpyetje. Megjithatë, ne ndalemi aty ku ata u ndalën. Prandaj, ne themi në lidhje me këtë çështje atë që këto transmetime kanë thënë.”

Shpërndaje: