Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

34.Dëshmia se Allahu qesh

Imam Ali bin Umer ed-Darakutni (v. 385)

Burimi: Kitab-us-Sifat, fq. 74-75

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

34 – Ebu Bekr en-Nejsaburi na tregoi, Abdullah bin Ahmed bin Hanbel na tregoi, Babai im më tregoi, Rauh na tregoi, Ibn Xhurejxh na tregoi, nga Ebuz-Zubejr i cili i tregoi se ai e dëgjoi Xhabirin të pyetej në lidhje me kalimin. Ai përmendi hadithen ku tha:

“Allahu (azze ue xhel) do të thotë: “Unë jam Zoti juaj.” Ata do të thonë: “Duam të shohim Ty.” Pastaj Ai u shfaqet atyre duke qeshur.”

Ai tha: “E kam dëgjuar profetin duke e thënë këtë.”1

Transmetuar nga Muslimi në kapitullin e besimit nëpërmjet Ubejdullahit dhe Is’hak bin Mansurit, nga Rauh, nga Ubedeh, nga Ibn Xhurejxhi, nga Xhabiri.


1 Muslimi (191) dhe Ahmedi (3/383).

Shpërndaje: