Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

44.Dëshmia për gishtat e Allahut

Imam Ali bin Umer ed-Darakutni (v. 385)

Burimi: Kitab-us-Sifat, fq. 92-94

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

45 – Ebu Bekr en-Nejsaburi na tregoi, el-Abbas bin el-Uelid bin Jezid na tregoi, babai im më informoi, Ibn Xhabiri na tregoi… Gjithashtu, el-Husejn bin Ismail na tregoi, Abdurr-Rrahman bin Junus es-Sarraxh na tregoi: el-Uelid bin Muslim na tregoi, nga Ibn Xhabir, nga Busr bin Ubejdil-lah el-Hadhrami, nga Ebu Idris el-Khaulani: E kam dëgjuar en-Nauuas bin el-Sam’an el-Kul-labi duke thënë: E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut duke ﷺ thënë:

“Nuk ka zemër vetëm se ajo është midis dy gishtave të Zotit të krijesave. Nëse Ai dëshiron ta drejtojë atë, Ai e bën këtë, dhe në qoftë se Ai dëshiron ta devijoi atë, Ai e bën këtë.”

Ai tha:

Profeti ﷺ e kishte zakon të thoshte:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثبتنا عَلَى دِينِكَ

“O Ti që i rrotullon zemrat! Na forco në fenë Tënde.”

El-Abbasi ka thënë:

“… mes gishtave të Mëshirshmit (azze ue xhel). Nëse Ai dëshiron ta drejtojë atë, Ai e bën këtë, dhe në qoftë se Ai dëshiron ta devijoi atë, Ai e bën këtë.”

Ai gjithashtu tha:

ثبت قلوبنا عَلَى دِينِكَ

“Na i forco zemrat në fenë Tënde.”

Shpërndaje: