Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

50.Vdekja e Enes bin en-Nadhr në betejën e Uhudit

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)
Burimi: El-Fusul fi Sirat-ir-Rasul, fq. 60
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Enes bin el-Nadhr kaloi pranë një grup muslimanësh të mërzitur dhe u tha atyre:

“Çfarë po prisni?” Ata thanë: “I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka vdekur?” Ai tha: “Si do të vazhdoni jetën pas tij? Ngrihuni dhe vdisni për të njëjtën gjë si ai!” Ai u kthye kah njerëzit, pas së cilës e pa Sad bin Mu’adhin dhe tha: “O Sad! Betohem në Allahun se po e ndiej aromën e xhenetit duke ardhur nga Uhudi.” Pastaj doli për të luftuar dhe vdiq pasi u godit shtatëdhjetë herë. Allahu qoftë i kënaqur me të.

Atë ditë, Abdurr-Rrahman bin Auf u plagos në më shumë se njëzet vende në trup, disa prej të cilave ishin në këmbët e tij. Për shkak të kësaj, ai çaloi tërë jetën. Allahu qoftë i kënaqur me të.

I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) u kthye kah muslimanët. I pari që e njohu atë pas helmetit ishte Kab bin Malik (radijAllahu anh) i cili bërtiti aq sa mundi:

“O muslimanë! Gëzohuni! Këtu është i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem)!”

Ai (salAllahu alejhi ue selem) i bëri atij me gjest që të heshtte. Muslimanët u mblodhën rreth tij. Së bashku me të, ata u ngjitën në malin ku kishin ngritur kampin e tyre. Në mesin e tyre ishte Ebu Bekri, Umeri, Ali dhe el-Harith bin es-Simmah el-Ensari.

Shpërndaje: