Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

51.Therja kurban tek varret

Imam Muhammed bin Muhammed el-Hanbeli el-Menbaxhi

Burimi: Teslijetu Ehlil-Mesaib, fq. 111-112

 www.perlatmuslimane.com

Enesi (radiAllahu anhu) transmeton se i dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:

“Nuk ka Akr në Islam.”

Transmetuar nga Imam Ahmedi në një hadith që është më i gjatë se ky, Ebu Davudi dhe Tirmidhi i cili thotë:

”Ky hadith është i mirë, autentik.”

Ky është transmtuar gjithashtu nga Ibn Hibani dhe formulimi i Abdur-Rrezakut thotë:

“Ata e kishin zakon të thernin lopë apo diçka tjetër pranë një varri.”

Akr tek varret do të thotë të theret tek to. Ky veprim veprohej nga paganët në të kaluarën. Ky është i ndaluar në këtë umet. El-Khatabi shpjegoi fjalët e  profetit ﷺ:

“Nuk ka Akr në Islam.” 

dhe tha:

“Paganët në të kaluar thernin deve tek varret. Nëse një person fisnik dhe bujar kishte vdekur, ata thernin tek varri i tij. Ata e kishin zakon të thoshin se ai vetë e kishte zakon të therte për mysafirët e tij dhe tani duhet të bëhet e njëjta gjë për të. Disa thanë se ata e kishin zakon të therin deve tek varret për ti ushqyer kafshët e egra dhe zogjtë në mënyrë që të mund të thuhej se i vdekuri dha ushqim kur ai ishte gjallë dhe pasi kishte vdekur. Është thënë gjithashtu se ata besonin se etja e njeriut të vdekur fiket nga ushqimi. Pastaj erdhi Islami dhe i ndaloi të gjitha këto.”

Diçka e ngjashme me këtë bidat të neveritshëm është ajo që gjendet në pothuajse çdo fshat kur një person vdes. Ajo është, në fakt, njerëz nga fshatrat e afërta të vijnë tek familja e të vdekurit për ngushëllime. Familja e të vdekurit atëherë therin nga trashëgimia e personit të vdekur që duhet ti shkojë trashëgimtarëve në mesin e jetimëve të vegjëlve dhe të tjerëve. Këtë unë këtë vetë e kam dëshmuar dhe kam dëgjuar për të. Ne e lusim Allahun që ti bëjë pushtetarët muslimanë që të shkatërrojnë këto bidate.

Shpërndaje: