Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

59. Është obligim durimi me fatkeqësitë

Imam Muhammed bin Muhammed el-Hanbeli el-Menbaxhi 

Burimi: ”Teslijetu Ehlil-Mesaib” fq. 132-134

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Allahu (Te ala) ka thënë:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“O ju besimtarë, bëni durim, bëhuni të qëndrueshëm kundër armikut, rrini të përgatitur dhe, që të shpëtoni, ruajuni dënimit të Allahut.” 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim e me të falur, se vërtet Allahu është me durimtarët.” 2

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

 “Ne do t’u sprovojmë juve, derisa t’i njohim (të dihen konkretisht) luftëtarët dhe ata që ishin të qëndrueshëm nga mesi juaj, po edhe do t’i sprovojmë veprat tuaja.” 3

Ajetet që urdhërojnë durimin janë të shumta dhe të njohura.

Imam Ahmedi ka thënë:

“Allahu e ka përmendur durimin 90 herë në Kuran.”

Sipas pasuesve të tasavufit, durimi është një cilësi e bukur që e pengon shpirtin nga çdo gjë e shëmtuar dhe një forcë që e mban të shpirtin.

Seid bin Xhubejr ka thënë:

“Durimi është pranimi i robit para Allahut për fatkeqësinë e tij vjen prej Tij, dhe se ai e pret shpërblimin e Allahut.”

Usame bin Zejdi ka thënë:

“Ne ishim me profetin (salAllahu alejhi ue selem) kur një nga vajzat e tij e dërgoi një lajmëtar i cili tregoi se fëmija i saj kishte kah vdes, prandaj eja. Ai i tha lajmëtarit: “Kthehu tek ajo dhe thuaj asaj se i dërguari është se ai është i Allahut të bën selam dhe thotë se e Allahut është ajo që e ka marrë dhe ajo që e jep, dhe se çdo gjë zgjat për një kohë të caktuar tek Ai. Urdhëroje atë që durojë dhe të shpresojë shpërblimin e Allahut.”

Transmetuar nga Bukhari dhe Muslimi.

Ai e urdhëroi atë që të durojë.

Enes bin Maliku (radijAllahu anhu) tregoi se:

“Profeti (salAllahu alejhi ue selem) kaloi pranë një gruaje e cila qante pranë një varri. Ai i tha asaj: “Ke frikë Allahun dhe duro.” Ajo tha: “Largohu nga unë. Ti nuk je goditur nga fatkeqësia ime.” Ajo nuk e njohi atë. Kur ajo e mësoi se ai ishte profeti (salAllahu alejhi ue selem), ajo shkoi tek dera e shtëpisë së tij pa i gjetur rojet e derës aty. Ajo tha: “Unë nuk të njoha.” Profeti (salAllahu alejhi ue selem): “Durimi vlen në goditjen e parë.”

Transmetuar nga Bukhari dhe Muslimi. Në një formulim përmend se si ajo qante për fëmijën e saj të vdekur. Pastaj profeti (salAllahu alejhi ue selem):

“Durimi vjen në goditjen e parë.”

Ajo kujton fjalët e profetit (salAllahu alejhi ue selem) fjalët:

“I fortë nuk është ai që fiton një ndeshje mundje. I fortë është ai i cili mund të kontrollojë veten e tij gjatë zemërimit.”

Të tronditesh nga një fatkeqësi kjo vë frikë në zemër e cila e bezdis personin kur dëgjon në lidhje me të. Nëse duron gjatë goditjes së parë, ajo nuk do të jetë aq e vështirë për ta trajtuar. Kështu bëhet më e lehtë për të duruar në vazhdimësi. E njëjta gjë vlen edhe për zemërimin.

Ebu Hurejre (radijAllahu anhu) transmeton se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Allahu (Azze ue Xhel) thotë: “Nëse unë ia marrë të dashurin robit tim nga kjo jetë, dhe ai shpreson shpërblimin Unë e shpërblejë atë me xhenet.”

Transmetuar nga Bukhari.

Aisha (radijAllahu anha) tregoi se ajo e pyeti të dërguarin e Allahut (salAllahu alejhi ue selem) në lidhje me murtajën. Ai tha:

“Ky është një dënim që Allahu ia dërgon atij që do. Ai e lë atë të jetë mëshirë për besimtarët. Në qoftë se murtaja shpërthen dhe robi qëndron në qytetin e vetë dhe duron dhe pret një shpërblim, dhe e di se ai do të goditet vetëm me atë që Allahu ka caktuar për të, ai merr të njëjtin shpërblim si shehid.”

Transmetuar nga Bukhari dhe Imam Ahmedi.

Shejhul Islam Ibnu Tejmijeh ka thënë:

“Dijetarët janë unanim se është e detyrueshme se duhet bërë durim gjatë fatkeqësive. Megjithatë, ata nuk pajtohen nëse është e detyrueshme të qenit i kënaqur me të.”

Në përgjithësi, është e detyrueshme për të duruar. Megjithatë, theksohet veçmas në varësi të situatës. Është më e rëndësishme për të duruar gjatë kohës së murtajës sesa ndryshe. Nëse jeton në një qytet ku murtaja shpërthen, duron me vdekjen e fëmijëve, të afërmve apo shokëve dhe me fatkeqësinë tënde dhe je i bindur se vdekja nuk mund të shtyhet ose të vonohet dhe se jetëgjatësia është shkruar kur fetusi ishte në barkun e nënës  dhe shpreson shpërblimin, shpërblehesh me xhenet. Megjithatë, nëse dikush bëhet i dëshpëruar pa duruar, vetëm se ka mëkatuar dhe e ka lodhur veten pa pasur mundësi për ta refuzuar caktimin e Allahut.


1 3:200

2 2:153

3 47:31

 

Shpërndaje: