Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

71.Allahu lavdërohet në çdo rast

Imam Muhamed bin Muhamed El-Hanbeli El-Menbaxhi
Teslijetu Ehlil-Mesaib
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Kënaqësia ndaj Allahut është prej veprave të zemrës dhe pjesa e saj më e përsosur është lavdërimi. Disa dijetarë e interpretuan madje lavdërimi si kënaqësi. Prandaj është përmendur në Kuran dhe Sunnet se Allahu lavdërohet në të gjitha rastet. Kjo përfshinë kënaqësinë me caktimin e Tij. Në hadith thuhet:

“Të parët që thirren për në xhenet janë ata që e lavdëruan Allahun shumë në kohë të lehta dhe të vështira.”

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) e kishte zakon të thoshte kur shihte diçka që ai i pëlqente: “Hamdi dhe lavdërimi i takon Allahut me mirësitë e të Cilit plotësohen punët e mira.” Kur ai shihte diçka që nuk e pëlqente ai thoshte: “Hamdi dhe lavdërimi i takon Allahut në të gjitha rastet.”

Tashmë është përmendur se Imam Ahmedi ka transmetuar në librin e tij “el-Musned” nga Ebu Musa el-Esh’ari i cili tha se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Allahu (Azze ue Xhel) thotë: “O engjëlli i vdekjes! A ja more fëmijën robit Tim? A ja more sytë e tij, dhe frytin e zemrës së tij?” Atëherë ai përgjigjet: “Po.” Atëherë Allahu thotë: “Çka tha ai?” Ai përgjigjet: “Ai të lavdëroi Ty dhe tha: “Ne i përkasin Allahut dhe tek Ai do të kthehemi.” Atëherë Allahu thotë: “Ndërtoja një shtëpi robit Tim në xhenet dhe emërtoje “Shtëpia e lavdërimit”.”

Profeti ynë Muhammedi (salAllahu alejhi ue selem) do të bartë flamurin e lavdërimit. Umeti i tij e lavdërojnë Allahun shumë gjatë kohëve të lehta dhe të vështira. Lavdërimi për kënaqësina ndaj Allahut përfshinë dy pika:

1 – Diturinë e robit se Allahu (Subhaneh) ka të drejtë për këtë, se Ai e krijoi çdo gjë në mënyrën më të mirë dhe zotëroi çdo gjë dhe se Ai është i Gjithëdijshëm dhe i Gjithëurti.

2 – Robi e di se Allahu ka zgjedhur për robin e Tij besimtar atë që është më e mirë për atë se zgjedhja e tij. Muslimi transmeton se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Betohem në Atë në dorën e të Cilit është shpirti im se Allahu nuk cakton për robin e Tij besimtarë vetëm se atë është e mirë për të dhe është vetëm besimtari që merr pjesë prej saj. Nëse i jepet diçka e mirë, ai falënderon, e cila është e mirë për të. Nëse e godet diçka e keqe, ai duron, e cila është e mirë për të.”

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) tregoi se çdo gjë që Allahu cakton për robin e Tij besimtarë është e mirë për të nëse ai duron me sprova dhe falënderon për begatitë.

Allahu (Te ala) ka thënë:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

“Në këtë ka argument për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë mirënjohës.”1


Megjithatë, ai që nuk bën durim në vështirësi dhe nuk falënderon në mirëqenie, nuk d.m.th. se caktimi është i mirë për të.

1 31:31

Shpërndaje: