Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

88.Shembuj të veprave të ndaluara tek varrezat

Imam Muhamed bin Muhamed El-Hanbeli El-Menbaxhi
Teslijetu Ehlil-Mesaib
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Disa nga njerëzit e kohës sonë që i kanë humbur të afërmit e tyre, janë preokupuar me ndërtimin e varreve të tyre, duke ndërtuar gur mbi to, duke i gëlqerosur ato, duke i dalluar ato, duke i zbukuruar ato, duke i dekoruar ato dhe duke mbjellë lule të ndryshme mbi to.

Ata shkojnë tek varrezat çdo të enjte. Ata marrin me vete familjet dhe të afërmit e tyre dhe ushqim të mirë atje. Ata mendojnë se janë duke bërë diçka që i sjell ata më afër Allahut (Azze ue Xhel). Ndoshta ata thonë se gjejnë ngushëllim e tyre aty. Ata nuk e dinë se këto çështje janë ndër bidatet më të neveritshme dhe më të ndaluara, dhe se është bidat për të madhëruar, ndërtuar dhe gëlqerosja e varreve dhe për të ndërtuar kupola mbi to. Të gjitha këto i përkasin bidateve të cilat Selefët dhe dijetarët i refuzuan. Kjo gjithashtu kundërshton Sunnetin e të dërguarit të Allahut (salAllahu alejhi ue selem).

Ebu Davudi dhe Tirmidhi transmetuan nga Xhabiri se profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka ndaluar që varret të gëlqerosen dhe që të ndërtohet mbi to. Tirmidhi shtoi në formulimin e tij se profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka ndaluar edhe që të shkruhet dhe të shkelet mbi varre. Tirmidhiu ka thënë se hadithi është i mirë dhe autentik. Në formulimin e Ebu Davudit gjithashtu thuhet se është e ndaluar për t’u ulur në varre.

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) e

ka dërguar Ali bin Ebi Talibin (radijAllahu anhu) në misionin që të shkatërroj çdo figurë (skulpturë) dhe të sheshojë çdo varr të ngritur.

Ebul-Hajaxh el-Esdi tha: “Aliu më tha: “A të mos të dërgojë në të njëjtin mision sikurse në atë në të cilin i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) më ka dërguar?

“Të mos lësh figurë pa prishur dhe as varr të ngritur pa e sheshuar!”

Transmeton Muslimi.

Transmetuar nga Ebu Davudi dhe Tirmidhi.

Pra është Sunnet që të rrafshohen këto varre të lartësuara, të ndërtuara me gurë dhe të gëlqerosur.

I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka ndaluar gjithashtu që të shkruhet mbi varre, që ato të bëhen si faltore, dhe që të vendosen qirinj mbi to. Ndalesa nga ana e profetit (salAllahu alejhi ue selem) është aq e fortë në këtë çështje saqë ai madje edhe e mallkoi atë që bën këto veprime. Ai ndaloi faljen drejt varreve dhe që varri i tij të bëhet vendfalje dhe një vend që vizitohet rregullisht.

Shpërndaje: