Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Allahu turpërohet nga e kota

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: Ahkam min el-Kuran el-Krrim (1/99-100)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Allahu (Tabarak ue Te ala) ka thënë:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا

”Allahu nuk ngurron që të marrë çfarëdo shembulli, qoftë mushkojnë a diçka edhe më e imët se ajo.” 1

Ky ajet fisnik na mëson se Allahu (Azze ue Xhel) nuk turpërohet nga e vërteta. Kjo do të thotë se Allahu (Azze ue Xhel) turpërohet nga e kota. Turpërimi nga e kota është një cilësi e përkryer – dhe Allahu (Subhanehu ue Te ala) posedon cilësi të përkryera. Prandaj pohohet turpi i Allahut në hadithin e të dërguarit të Allahut (salAllahu alejhi ue selem):

“Allahu është turpërohet dhe e do dëlirësinë.  Kur një burrë ngre duart drejt Tij, Ai turpërohet që ti kthehen ato bosh.” 2

Në këtë hadith pohohet turpi i Allahut në mënyrë të qartë. Në ajetin e mësipërm pohohet në mënyrë indirekte.

Ashtu sikurse të gjitha cilësitë e Allahut duhet edhe turpi i Tij të pohohet, sepse Allahu e përshkroi Veten me të. Ai është më i ditur për Veten e Tij se sa të tjerët janë. Kur Ai u tregon robërve të Tij se Ai posedon një cilësi të caktuar, ata obligohen që ta pranojnë atë. Nuk është e lejuar për ata që të kundërshtojnë në këtë, sipas tyre, me logjikë. Në fakt, ky vetëm një supozim i gabuar.


1 2:26

2  Ebu Davudi (1488), Tirmidhi (3556) i cili tha se ky është e mirë dhe i huaj, Ibn Maxhe (3865) dhe el-Hakim (1/675).

Shpërndaje: